O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 20.09.2018 korraldatud hangete tulemused

 20.09.2018 välja kuulutatud hanke tulemused on järgmised:

  • 3 500 tonni bensiini ostu leping Kopli terminali otsustati sõlmida Orlen Eesti OÜ'ga, preemiaga bensiini oktoobrikuu keskmine PLATTS +0,25 USD/t
  • 10 500 tonni bensiini ostu leping Miiduranna terminali otsustati sõlmida Orlen Eesti OÜ'ga, preemiaga bensiini oktoobrikuu keskmine PLATTS -2,75 USD/t
  • 2 500 tonni diislikütuse ostu leping Kroodi terminali otsustat sõlmida Tartu Terminal AS'ga, preemiaga diislikütuse novebrikuu keskmine PLATTS +15,8 USD/t
  • 13 800 tonni diislikütuse ostu leping Lulea terminali otsustani sõlmida Neste OYJ'ga, preemiaga oktoobrikuu keskmine PLATTS +19,75 USD/t
  • 12 600 tonni diislikütuse müügi leping Oiltankingu terminalis otsustati sõlmida Orlen Eesti OÜ'ga, preemiaga diislikütuse novembrikuu keskmine PLATTS +7,00 USD/t

 

Täname kõiki pakkujaid. 

 

01.08.2018 Selgusid hanke tulemused

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel

14.06.2018 OSPA kuulutab välja 2 hanget

15.05.2018 OSPA kuulutab välja 2 hanget

Vedelkütusevaru makse määrad alates 01.01.2018

23.11.2017 Selgusid hanke tulemused

31.10.2017 OSPA kuulutab välja hanke

07.08.2017 Selgusid hanke tulemused

07.17.2017 OSPA kuulutab välja hanke

28.06.2017 Selgusid hanke tulemused

13.06.2017 OSPA kuulutab välja hanke

Selgusid 10.05.17 korraldatud hanke tulemused

OSPA kuulutab välja hanke raske kütteõli delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks

Selgusid 16.03.17 korraldatud hangete tulemused

16.03.2017 OSPA kuulutab välja hanke

Selgusid 01.12.2016 väljakuulutatud hanke tulemused

01.12.2016 Pakkumise kutse 12 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks

Varumakse määrad alates 01.01.2017

25.11.2016 Inspektsiooniteenuse hanke tulemused

10.10.2016 Inspektsiooniteenuse hange

Selgusid OSPA hanke tulemused

12.07.2017 pakkumise kutse 5 300 tonni diislikütuse ostuks

Selgusid 06. juuni 2016 väljakuulutatud hanke tulemused

06.06.2016 Pakkumise kutse 15 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks

Varumakse määrad alates 01.07.2016

Varumakse määrad alates 01.01.2016

Alaneb diislikütuse varumakse määr

Selgusid OSPA hanke tulemused

18.06.2015 13 700 tonni suvise bensiini müügipakkumiste esitamise tähtaja pikendamine

4.06.2015 OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanke

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2015. a.

Selgusid OSPA hanke tulemused

Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri hangete tulemused

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanke

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

Selgusid OSPA hanke tulemused

Selgusid OSPA hangete tulemused

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

Selgusid 9. juuli 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

08.07.2013 - Selgusid 27. mail 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

27.05.2013 OSPA kuulutas välja hanke diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks, lennukipetrooli hoiulepingu või delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks ning varude roteerimisperioodil kasutuses mitteoleva hoiumahu väljarentimiseks.

28.12.2012 Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri hanke tulemused

19.12.2012 - 9600 tonni bensiini müügi ja ostu hangete pakkumiste esitamise tähtaja pikendamine

28.11.2012 - OSPA kuulutas välja hanke bensiini ja diislikütuse müügi- ja ostulepingu sõlmimiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. detsember 2012 kell 12:00.

11.09.2012 - Selgusid ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur poolt 13. augustil 2012 väljakuulutatud 21 000 m3 diislikütuse hoiulepingu hanke tulemused

OSPA kuulutas välja hanke 21 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. august 2012 kell 12:00.

07.02.2012 - Muudatused KN-koodides

06.02.2012 - Selgusid ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) poolt 10. jaanuaril 2012. a. väljakuulutatud lennukipetrooli hanke tulemused

10.01.2012 - OSPA kuulutas välja hanke 3100 tonni lennukipetrooli (Jet A-1) delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 31.01.2012 kell 12:00 (kohalik Eesti kellaaeg).


Arhiiv