O S P A  
 
 
Eesti seadusandlus

Vedelkütusevarude moodustamist ja haldamist reguleerib Eestis 17. veebruaril 2005. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud ning 9. märtsil 2005 jõustunud vedelkütusevaru seadus.

 

Vedelkütusevaru seaduse alusel on kehtestatud järgmised rakendusaktid:

  • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2019
    Majandus- ja taristuministri 29. novembril 2018. a. vastu võetud määrus nr 61 "Vedelkütusevaru makse määr"

  • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2018
    Majandus- ja taristuministri 24. novembril 2017. a. vastu võetud määrus nr 63 "Vedelkütusevaru makse määr"

 

Varasemad:

 

Välislepingud vedelkütusevarude hoidmiseks välisriigis

Varude välisriigis hoidmiseks on Eesti Vabariigi valitsusel sõlmitud bilateraalsed lepingud Läti Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Taani Kuningriigi valitsustega. Vastavad välislepingud on avaldatud Riigiteatajas:

EL seadusandlus