O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
Varumaksemäärad muutuvad!

LOE EDASI SIIT

 

NB! Aadressimuutus

 

Alates 01.03.2016 asub Eesti Vedelkütusevaru Agentuur aadressil Pärnu mnt. 102 B.

 

 

Eesti Vedelkütusevaru Agentuur

Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) on Vabariigi Valitsuse poolt vedelkütusevaru seaduse alusel 15. aprillil 2005. a. asutatud äriühing, mille peamiseks ülesandeks on Eesti Vabariigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine. OSPA on eraõiguslik juriidiline isik, mille kõik aktsiad kuuluvad riigile ning nende valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

Vedelkütusevarude moodustamisel ja haldamisel juhindub OSPA 9. märtsil 2005. a. jõustunud vedelkütusevaru seadusest ning selle alusel kehtestatud rakendusaktidest.

Eestist sai rahvusvahelise energiaagentuuri 29. liige

 LOE EDASI

image

12.07.2017 pakkumise kutse 5 300 tonni diislikütuse ostuks

LOE EDASI